Steffest digitale pulptuur

Efkes vergeten, met boorkes van de Krak moogt ge enkel in beton van de Krak boren, anders boorke pakot
(Posted by mobile phone)