Steffest digitale pulptuur

Serieuze reiger voor mijn raam
(Posted by mobile phone)